MAPOVANIE ÚZEMIA A TVORBA 3D MODELOV

Pri mapovaní územia využívame na získanie leteckých snímok drony a GNSS prijímače. Na základe získaných dát sa fotogrametrickým spracovaním vytvára 3D model a ortofotomapy a rôzne ďalšie výstupy. [divider] Výhodou aplikácie tejto metódy je bezpečnosť zberu dát aj v neprístupných oblastiach, nakoľko sa jedná o bezkontaktnú metódu. Pomocou dronov vieme zachytiť podrobnejšie skutočný stav terénu, kde terén je definovaný miliónmi bodov. Ďalšou pridanou hodnotou je, že výstupy sú s reálnou fototextúrou. Pri zameriavaní pomocou dronov nedochádza k obmedzovaniu prevádzky. [divider] Možné využitie:
  • Tvorba ortofotomáp
  • Meranie objemov materiálov
  • Meranie objemov pri terénnych úpravách
  • Tvorba digitálnych modelov
  • Tvorba 3D modelov stavieb
  • Digitalizácia pamiatok
[divider] [divider]
CLOSE